SPECJALIZUJEMY SIĘ W PROJEKTOWANIU WYSOKIEJ JAKOŚCI WNĘTRZ PRYWATNYCH, JAK I KOMERCYJNYCH. REALIZUJEMY WSZYSTKIE ETAPY PROJEKTOWE ORAZ NADZORUJEMY PROWADZONE PRACE WYKONAWCZE NA MIEJSCU DANEJ INWESTYCJI. KOMPLEKSOWY PROJEKT WNĘTRZ W NASZEJ PRACOWNI SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW.

PROCES PROJEKTOWY. ETAP 1

ANALIZA POTRZEB
Poznanie oczekiwań klienta, zapoznanie się z jego indywidualnymi potrzebami pod katem funkcji i preferowanej estetyki.

INWENTARYZACJA
Wykonujemy precyzyjne pomiary wraz z dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego, będące podstawą do rozpoczęcia prac projektowych, w sytuacji braku możliwości wykonania inwentaryzacji bazujemy na dokumentacji dostarczonej przez klienta.

PROJEKT KONCEPCYJNY
Przedstawiamy układ funkcjonalny dostosowany do potrzeb klienta, określamy możliwe drogi stylistyczne, kolorystyczne i materiałowe.

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ
Po akceptacji układu funkcjonalnego koncentrujemy się na przygotowaniu wizualizacji 3D, bazując na ustaleniach z projektu koncepcyjnego.

PROCES PROJEKTOWY. ETAP 2

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA
W ramach zakończenia etapu pierwszego, sporządzamy kompletną dokumentacje wykonawczą zawierającą rysunki budowlane niezbędne do przeprowadzenia prac wykończeniowych. 

PROCES PROJEKTOWY. ETAP 3

KOSZTORYS
Sporządzamy kosztorys projektu obejmujący wyceny elementów stałych i ruchomych wyposażenia oraz prac remontowo-budowlanych.

NADZÓR AUTORSKI
Omówienie wszystkich rysunków z wykonawcami oraz kontrola zgodności wykonywanych praz z dokumentacją projektową. Wsparcie techniczne dla wykonawców.

(OPCJONALNIE)
Kontrola i realizacja zamówień, logistyka budowy, ekipa remontowo-budowlana, sługa pod klucz.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

view